Vuokalan viehekalastusalue

Kalastuslupajärjestelmä

Uusi kalastuslaki astui voimaan 1.1.2016 ja toi muutoksia kalastuslupajärjestelmään. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi.

 

Kalastustapa Alle 18 v, 65 v täyttäneet 18-64 vuotiaat

Onkiminen
Pilkkiminen
Silakanlitkaus

Maksuton yleiskalastusoikeus Maksuton yleiskalastusoikeus

Viehekalastus
yhdellä vavalla

Ei valtion kalastonhoitomaksua Valtion kalastonhoitomaksu

Pyydyskalastus (verkko,katiska)
Ravustus
Kalastus useammalla kuin yhdellä vavalla

Ei valtion kalastonhoitomaksua, MUTTA
aina vesialueenomistajan lupa
Valtion kalastonhoitomaksu
JA vesialueenomistajan lupa

Kalastus erikoiskohteilla

Ei valtion kalastonhoitomaksua, MUTTA
aina vesialueenomistajan lupa
Valtion kalastonhoitomaksu
JA vesialueenomistajan lupa


HUOM!
Onginta ja pilkintä sekä viehekalastus kalastonhoitomaksun nojalla on kielletty vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Lisäksi kalastusta voidaan rajoittaa ELY-keskuksen päätöksellä. Katso kalastusrajoitukset täältä -> kalastusrajoitus.fi.