Vuokalan viehekalastusalue

Tervetuloa kalaan Savonlinnan Savonrannalle !

Vuokalan viehekalastusalue toimii Etelä-Savon maakunnassa Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa Savonrannalla. Viehekalastusalueen pinta-ala on noin 23 215 ha, josta suurin osa (97 %) sijaitsee Savonlinnan kaupungin alueella ja loput (3 %) Heinäveden kunnan alueella. Vuokalan viehekalastusalue kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen ja sen päävesistöt ovat Oriveden Savonselkä ja Paasselkä sekä Pyyvesi. Pienvesistä suurimmat ovat Vuokalanjärvi ja Pistalanjärvi.

Viehekalastusalueeseen kuuluu myös yleisvesialuetta Oriveden Savonselällä (3 391 ha), jota hallinnoidaan yhdessä Pohjois-Karjalan puolella toimivan Oriveden kalastusalueen kanssa sekä yleisvesialuetta Oriveden Paasselällä (4 105 ha), jota hallinnoidaan yhdessä Pohjois-Karjalan puolella toimivan Keski-Karjalan kalastusalueen kanssa.

Viehekalastusalueella on vesialueen omistajia 59, joista on osakaskuntia 46 kpl, yksityisvesiä 12 kpl sekä Metsähallituksen vesialue (entinen yleisvesialue).